Aprašymas

Programos tikslas:

  • Ugdyti vaikų ir jaunimo socialines – emocines kompetencijas skatinant kūrybiškumą, teigiamą savęs ir savo krašto kultūros vertinimą bei gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti.

 

Uždaviniai:

  • Skatinti kurti, tyrinėti, patirti pažinimo ir atradimo džiaugsmą, kaupti patirtį;
  • Skatinti ir motyvuoti aktyviai ir kūrybingai leisti laisvalaikį;
  • Ugdyti atsakomybę už savo sprendimus, stiprinant pasitikėjimą savimi.