Vasaros stovyklos

Stacionarių vaikų vasaros stovyklų programų tikslas – vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas - bendravimo, kūrybiškumo įgūdžių lavinimas pagal neformaliojo švietimo programas. Įgyvendinant neformaliojo švietimo programas vaikų vasaros poilsio stovyklose lavinami bendravimo, organizaciniai, mobilumo ir kūrybiškumo įgūdžiai, skatinami emociniai ir tarpkultūriniai gebėjimai.

Iš ES struktūrinių fondų paramos skiriamos lėšos visiems vaikams leidžia apmokėti iki 30 proc. stovyklos kainos. Apie 10 proc. vaikų, jaunųjų stovyklautojų, bus iš valstybės remiamų šeimų, taip pat imigrantų vaikai. Jiems apmokama 95 proc. kainos. Į stovyklas kviečiami ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai, taip pat vaikai iš Lietuvos tautinių mažumų mokyklų.

Vaikų ugdymui pasitelkiamos inovatyvios šiuolaikiškos neformaliojo švietimo metodikos.

2010 – 2014 m. įgyvendintos 58 neformalaus švietimo programos šiomis temomis: kultūrinio ir etninio paveldo pažinimas, meninis ugdymas, lyderystės ir pilietiškumo ugdymas, sveikatos ugdymas, pakantumo ir tolerancijos ugdymas, lyderystė, ekologinis – gamtosauginis ugdymas.

2015 m. 8 stovyklų organizatoriai įgyvendino 11 programų.

Socialiai remtiniems vaikams projekto lėšomis dengiama visa kelialapio kaina, kitiems vaikams – dalyvavimo programoje kaina (30 proc. kelialapio kainos).

Dalyviai

Stacionariose vaikų vasaros poilsio stovyklose 2010 – 2014 m. dalyvavo 22 640 vaikų, iš jų 2229 – socialiai remtini. Planuojama, kad stovyklų įgyvendinamose programose 2015 m. vasarą dalyvavo daugiau nei 3000 vaikų, iš jų 273 socialiai remtini vaikai.

Veiklos trukmė

I etapas: 2010 06 - 2010 08
II etapas: 2011 06 - 2011 08
III etapas: 2012 06 – 2012 08
IV etapas: 2013 06 – 2013 08
V etapas: 2014 06 - 2014 08
VI etapas: 2015 06 - 2015 07

Vykdytojai

Veiklą vykdo juridiniai ir fiziniai asmenys, turintys teisę užsiimti neformaliojo švietimo veikla.

Finansavimas

Programų įgyvendinimas finansuojamas Lietuvos Respublikos ir Europos socialinio fondo lėšomis. Šiai veiklai įgyvendinti 2010 – 2012 m. buvo skirta 3.273.388 litai. 2013 m. - ketvirtajam projekto įgyvendinimo etapui – skirta 904.860,30 litų. 2014 - 2015 m. skirta dar 1.338.155 litai.

Įvykusios stovyklos

Veprių stovykla

Vilniaus apskritis

Sportuok ir poilsiauk – sveikas būk !

Utenos apskritis

Stovykla "Merkurijus"

Kauno apskritis

Sveika, nepamirštama vasara!

Marijampolės apskritis

,,Sportuok, sveikai maitinkis ir būk stiprus“

Utenos apskritis

„Gamtos taku“

Alytaus apskritis

„Laisvė rinktis“

Panevėžio apskritis

Sportuok, judėk, tobulėk, kurk ir būsi sveikas

Telšių apskritis

Pažinimo vasara

Panevėžio apskritis

„Aš gyvenu sveikai“

Klaipėdos apskritis

„Ten kur saulę nusineša jūra“

Klaipėdos apskritis

Stovykla „Berčiūnų ateitininkų stovykla“

Panevėžio apskritis

Stovykla "Draugai"

Telšių apskritis

Stovykla "Spalvos vaikams"

Šiaulių apskritis

Stovykla "Virvytės stovykla"

Telšių apskritis

Stovykla "Pasaka"

Klaipėdos apskritis

Stovykla "Veprių stovykla"

Vilniaus apskritis

Stovykla "Vaivorykštė"

Vilniaus apskritis

Stovykla "Sportuok ir poilsiauk – sveikas būk!“

Utenos apskritis

Vasaros šokių stovykla „GAMERS”

Marijampolės apskritis
Puslapis 3 iš 11