Aprašymas

Organizatorius: VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“

Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2012 m. vasarą sudalyvaus 280 vaikų, iš jų 28 socialiai remtini vaikai. Stovykloje įgyvendinama programa – „Mylėk ir daryk ką nori – jei tylėtum, tylėk iš meilės, jei šauktum, šauk iš meilės, jei taisytum, taisyk iš meilės, jei atleistum, atleisk iš meilės: tebus tavyje meilės šaknis, iš tokios šaknies tik gera tegali kilti “. Programa įgyvendinama pagal tolerancijos ir pakantumo ugdymo temą.

Šia programa keliamas sudėtingas ir ambicingas tikslas –  ugdyti vaikų gebėjimą atskirti, kas vadintina meile, pagarba, tolerancija ir kokiems tarpusavio santykiams apibūdinti šie vertingi žodžiai netinkami. Tuo pačiu siekiam ugdyti vaikų sugebėjimą mylėti ir priimti vienas kitą, norą bendradarbiauti, gebėjimą kritiškai mąstyti ir kūrybiškumą.

Kaip ir kiekvienais metais stovyklos programa turi tą pačią vertybinio ugdymo kryptį, grindžiamą penkiais ateitininkų principais (vertybėmis): katalikiškumu, tautiškumu, inteligentiškumu, šeimyniškumu ir visuomeniškumu. Šių metų stovyklos programa nuo ankstesnių metų programos skirsis tuo, kad joje akcentuojama meilės Dievui, artimui ir sau pačiam tema.

Kiekvieną vasarą stovyklai parenkama tema, kuri būtų aktuali ir sietųsi su tų metų svarbiomis datomis, jubiliejais, tradiciniais renginiais ne tik ateitininkų, bet ir Lietuvos kontekste. Šių metų temos pasirinkimą nulėmė svarbi data – arkivyskupo Jurgio Matulaičio 25-ių metų jubiliejus nuo paskelbimo palaimintuoju. Pal. J. Matulaitis  rodė atsidavimo, meilės darbų ir tolerancijos pavyzdį, būdamas lietuviu ir eidamas Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto arkivyskupo pareigas (iki 1926 m.) . Pal. J. Matulaitis buvo pasirinktas kaip įvaizdis šių metų stovyklos temai atskleisti.

Daugiau informacijos:

http://www.berciunai.lt/