Aprašymas

Tikslas – skatinti vaikų bei paauglių sveiką gyvenseną formuojant teigiamą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą.

  • Siekiant užsibrėžto tikslo būtina stovyklautojams suteikti žinių apie sveiką gyvenseną ir jos naudą bei poveikį sveikatai, priminti apie sveikos mitybos pagrindus, akcentuoti aktyvų poilsį, sudarant palankią aplinką laisvalaikio užimtumui, sportui bei sveikatos stiprinimui atsižvelgiant į kiekvieno poreikius ir galimybes.
  • Svarbiausia sudominti jauną žmogų, nes japonai sako: „Esu sveikas, kol man įdomu“, tad tai pagrindinis tikslas, kurio siekiame. Tik vaikai, kurie nori deda pastangas, kad galėtų ir taptų sveikesiais.
  • Ugdant sveiką gyvenseną svarbiausias uždavinys – kryptingai ir sąmoningai įtvirtinti teigiamą vaikų ir paauglių nuostatą į sveiką gyvenimo būdą, panaudojant neformaliojo švietimo metodus formuoti sveikos gyvensenos įpročius, gdat poreikį gyventi sveikai, gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus. 
  • Sveikos gyvensenos ugdymas ir fizinio aktyvumo skatinimas, panaudojant neformaliojo švietimo metodus stovyklos poilsiautojams, yra reikšmingas, nes: būdami fiziškai aktyvūs ir sveiki, būtų labiau pajėgūs atskleisti savo gebėjimus, išreikšti savo kūrybinį potencialą; turėdami žinių apie sveiką gyvenseną, aktyviai dalyvautų sveikos gyvensenos ugdymo ir fizinio aktyvumo veiklose, kas stiprintų tarpusavio bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius; įgydami žinių apie sveiką gyvenseną ir atpažindami savo poreikius, gebėtų suprasti save bei taptų aktyviais visuomenės nariais, pozityviai mąstytų, kontroliuotų emocijas, priimtų palankius sprendimus savo ir kitų gerovei; siektų tapti atsakingi už savo gyvenimo būdą ir rinktųsi aktyvius laisvalaikio praleidimo būdus; norėtų būti pavyzdžiu aplinkiniams ir skatintų rūpintis sveikata, didinti fizinį aktyvumą, suprastų ir atjaustų tuos, kuriems reikalinga pagalba.

 

Besidomintieji turi kreiptis į stovyklos organizatorius.