Aprašymas

Organizatorius: VšĮ „Gintaro poilsiavietė“

Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2013 m. vasarą sudalyvaus 365 vaikai, iš jų 33 socialiai remtini vaikai. Stovykloje įgyvendinama programa – „Iš vakar į šiandien. Pažinimo programa“. Programa įgyvendinama pagal kultūrinio – etninio paveldo pažinimo temą.

Programos tikslai:

  • ·         sudaryti sąlygas kiekvienam dalyviui pažinti ir vertinti savo tautos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą;
  • ·         ugdyti dalyvių tautinę savimonę, vertybines nuostatas, pagarbą kultūrai;
  • ·         ugdyti stovyklautojų norą pažinti savo krašto folklorą.

Planuojamos veiklos:

  • ·         susitikimai su tautodailininkais, krašto senųjų amatų ir papročių puoselėtojais, kulinarinio paveldo propaguotojais;
  • ·         šokių vakaronės, dainų ir muzikos „vakaruškos“, inscenizacijos, tradiciniai laužai;
  • ·         edukacinė veikla (lipdymas, piešimas, lankstymas, karpymas, pynimas,  kūrybinių darbų pristatymas;
  • ·         kalendorinių švenčių ir atmintinų dienų minėjimas (vaidybiniai siužetai, kompozicijos);
  • ·         šventinės viktorinos, konkursai.

Ir tai tik nedidelė dalis veiklų, kurias stovyklautojams pasiūlys profesionalūs ir rimtam bei tuo pačiu smagiam kūrybiniam darbui nusiteikę stovyklos organizatoriai.

 

 

Daugiau informacijos:

www.stovyklagintaras.lt