Aprašymas

Organizatorius: VšĮ „Gintaro poilsiavietė“

Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2012 m. vasarą sudalyvaus 335 vaikai, iš jų 33 socialiai remtini vaikai. Stovykloje įgyvendinama programa – „Saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimo programa. Kūrybos vasara“. Programa įgyvendinama pagal meninio ugdymo temą.

Programa skirta stovyklautojų gebėjimams atskleisti, saviraiškai, kūrybiškumui lavinti bei tiksliniam užimtumui. Jos įgyvendinimas užtikrins meninį ir etnokultūrinį ugdymą, geranoriškumą ir nuoširdų bendravimą su stovyklautojais. Programoje numatytos meninio ugdymo veiklos:

  • Šokių vakaronės, dainų ir muzikos šventės, inscenizacijos, tradiciniai laužai su dainomis, bendri vakari žvakių šviesoje. Taip pat organizuojamos viktorinos-konkursai skirti nepilnamečių teisiniam švietimui ugdyti.

  • Spartakiados ir choreografinių kompozicijų pastatymai, fotografavimas ir filmavimas. Vėliau bus organizuojamos filmuotos medžiagos peržiūros ir aptarimai, minimos valstybinės ir atmintinos kalendorinės dienos.

Ir tai tik nedidelė dalis veiklų, kurias stovyklautojams pasiūlys profesionalūs ir rimtam bei tuo pačiu smagiam kūrybiniam darbui nusiteikę stovyklos organizatoriai.

Daugiau informacijos:

www.stovyklagintaras.lt/