Aprašymas

Veikla jau įvyko 2010m. Šioje stovykloje vykdyta programa  - kultūrinio-etninio paveldo pažinimas.

Organizatorius: Sveikatos centras „Energetikas“Veiklos laikas:Veikla jau įvyko 2010m.Vieta:Klaipėdos apskritis, Tauragės apskritis

Aprašymas:

Programoje 2010 m. vasarą dalyvavo 2315 vaikų.

Šioje stovykloje vykdyta programa  - kultūrinio-etninio paveldo pažinimas, kurios tikslas ugdyti vaikų gyvenimo įgūdžius, socialines, emocines ir kitas kompetencijas. Siekėme skatinti jaunimo kultūrinį švietimą, per kiną, muziką, knygas, dailės leidybą ir sklaidą, teatrų veiklą, ugdyti visuomenę.

Stovykloje buvo rengiami susitikimai, pokalbiai, diskusijos, teminės  ekskursijos, gyvosios istorijos pamokos. Ypatingai daug buvo organizuojama teminių ekskursijų autobusais po žymias vietas, žygių pėsčiomis. Taip pat suorganizuota įvairių susitikimų su įdomiais žmonėmis, literatūrinių popiečių, vakaronių,  pokalbių apie teatrą, kiną, archeologiją, etnokultūrą, muziką, architektūrą, gamtosaugą, poeziją, prozą ir kt.

Stovyklautojai išmoko kartu, kolektyviai rengti didžiulius renginius, pasiskirstyti pareigomis, prisiimti atsakomybę, susirado naujų draugų, atrado naujus pomėgius. Svarbiausia, kad visi sustiprino sveikatą, išmoko daryti rytinę mankštą. Nemaža dalis vaikų stovyklos baseine išmoko plaukti. Visi stovyklautojai praturtino savo žinias, praplėtė gebėjimus, išmoko būti draugiškesni, rūpestingesni.

 

Daugiau informacijos: http://www.energetikas.lt/lt/vaiku-vasaros-stovyklos.html

 

Akimirkos iš stovyklos