Aprašymas

Gatvės šokio priemonėmis skatinti vaikus laikytis sveikos gyvensenos ir fiziškai aktyvaus laisvalaikio principų:

 • Vaikams sudaryti subalansuotą šokių, mankštų grafiką;
 • Užtikrinti pilnaverčio maisto racioną, tvarkingą mitybos grafiką;
 • Šokių užsiėmimus derinti su lauko užsiėmimais gryname ore.

                                          

Motyvuoti vaikus savo noru, entuziastingai eiti į sudarytus užsiėmimus:

 • Sudaryti gerą vertinimo ir varžymosi sistemą;
 • Pažindinti vaikus su gatvės šokio perspektyvomis.

 

Ugdyti vaikų gatvės šokio kompetencijas (muzikalumą, techniką, žinias, teatrališkumą):

 • Sudaryti motyvuotų, atsidavusių, talentingų šokių trenerių kolektyvą;
 • Pagal amžių, šokio patirtį ir charakterio savybes teisingai suformuoti grupes ir paskirti trenerius;
 • Naudoti aukšto lygio muzikos aparatūrą;
 • Skatinti tolerantišką, diplomatišką vaikų mąstymą;
 • Spręsti bet kokius iškilusius konfliktus – išsiaiškinti konflikto priežastis, leisti vaikams pasisakyti savo matymo kampus, paaiškinti konflikto priežastį ir jo bereikalingumą patiems vaikams;
 • Skirti komandines užduotis maišytomis įvairių vaikų grupėmis, kur norint gauti gerą rezultatą jie būtų priversti bendradarbiauti;-Skirti bent vieną pamoką stovyklos laikotarpiu kuomet berniukai mokintųsi labiau mergaitėm priimtiną šokių stilių, o merginos labiau berniukams. Ši užduotis vysto augančių vaikų tolerantišką požiūrį;
 • Švietimas apie gatvės šokių kultūros istoriją vaizdinėmis priemonėmis (dokumentiniai filmai ir pan.). Tai skatina pagarbą kitų tautų atstovams už atneštą gatvės šokį.

 

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.