Aprašymas

,,Patirk” programos tikslas - suteikti visapusiškų sveikos gyvensenos žinių,  įvairių fizinio aktyvumo ir pozityvių gyvenimo įgūdžių bei gebėjimų, naudojant aktyvaus mokymosi per patirtį metodus stovyklaujant gamtoje. 

Programos uždaviniai:

  • Suteikti visapusiškų sveikos gyvensenos ir pozityvių gyvenimo žinių ir įgūdžių, apimančių fizinės ir psichoemocinės sveikatos išsaugojimą bei puoselėjimą.
  • Formuoti fizinio aktyvumo gamtoje poreikį, ugdant įvairius fizinio aktyvumo bei stovyklavimo gamtoje įgūdžius ir gebėjimus (irklavimo, plaukimo, žygeivystės, orientavimosi vietovėje, šaudymo iš lanko, alpinizmo, išlikimo gamtoje ir kt.).
  • Ugdyti dalyvių asmenines, socialines ir dalykines kompetencijas bei vertybes, naudojant aktyvaus patirtinio mokymosi grupėje metodus.

 

7 dienų vaikų vasaros stovykla ,,Patirk”, skirta 7-12 metų amžiaus vaikams vyks liepos 4-10 d. Unikali ,,Patirk” stovyklos programa paremta patyriminių metodų taikymu, gyvenant ir veikiant gamtoje, dalyviams suteiks naujų sveikos gyvensenos žinių ir pozityvių gyvenimo įgūdžių, visapusiškai ugdys kompetencijas ir vertybes. Vaikai išbandys įvairias fizinio aktyvumo veiklas: orientacinį žygį, baidarių ir irklenčių irklavimą, alpinizmo trasos ir kliūčių ruožo įveikimą, šaudymą iš lanko bei laužų kūrimą, valgio gaminimą ant laužo ir kitas išgyvenimo gamtoje užduotis, išmoks saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens, įgaus saugaus stovyklavimo gamtoje žinių ir įgūdžių.

Gyvendami ir veikdami grupelėse, dalyviai taip pat įgis vertingos socialinės patirties, mokysis pozityviai bendrauti, bendradarbiauti ir lyderiauti bei kūrybiškai spręsti užduotis, išbandys ir sąmoningai suvoks fizinio aktyvumo, gamtos veiksnių, sveikos mitybos ir dienos režimo bei kūrybos svarbą savo fizinei ir psichoemocinei sveikatai. Dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse ir refleksijose, dainuodami ir vaidindami prie laužo ugdys saviraišką ir pasitikėjimą savimi. Pamatuotų iššūkių įveikimo džiaugsmas, veikiant drauge su bendraamžiais, taps nepamirštama ir vertinga patirtimi. Projekto pridėtinė vertė - savanorių įtraukimas į veiklų vykdymą, suteikiant įvairiapusės renginių organizavimo ir vykdymo patirties.