Aprašymas

Programos tikslas: plėtoti vaikų socialines emocines kompetencijas, skatinant įgyti naujos bendradarbiavimo patirties dalyvaujant aktyviose, kūrybiškumo ir ištvermės reikalaujančiose veiklose.

Uždaviniai:

1. Sudaryti palankias sąlygas ir saugią aplinką vaikų emocinių reikmių ir socialinių poreikių tenkinimui.
2. Formuoti sveikos ir aktyvios gyvensenos įgūdžius puoselėjant darnos su gamta jausmą;
3. Brandinti pilietiškumą ir pasididžiavimo savo tauta ir savimi, kaip jos dalimi, jausmą.