Aprašymas

Programos „Šventosios vingiai. Vasaros spalvos“ tikslas: vaikų socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas vykdant aktyvią savęs ir aplinkos pažinimo veiklą, leidžiant laisvalaikį gamtoje, tyrinėjant savo kraštą, keliaujant; bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimų ugdymas dalyvaujant kūrybiškumą, ištvermę ir kritinį mąstymą lavinančiose veiklose. 

Uždaviniai:

  • Sudaryti palankias sąlygas ir saugią aplinką vaikų emocinių reikmių ir socialinių poreikių tenkinimui;
  • Skatinti sveikos ir aktyvios gyvensenos įgūdžius puoselėjant darnos su gamta jausmą;
  • Brandinti pilietiškumą ir pasididžiavimo savo tauta ir savimi, kaip jos dalimi, jausmą;
  • Mokyti saviraiškos ir tvirtinti bendravimo įgūdžius per menines, kūrybines veiklas;
  • Pasitelkti kūrybinius simuliacinius žaidimus problemų sprendimo, refleksijos, kūrybinio mąstymo, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimams ugdyti;
  • Lavinti individualaus ir komandinio darbo įgūdžius.
  • Ugdyti kritinį mąstymą pasitelkiant patyrimines veiklas.