Aprašymas

Programos tikslas: Stiprinti vaikų socialines-emocines kompetencijas, aktyviai ir sveikai leidžiant laisvalaikį gamtoje, keliaujant, tyrinėjant savo kraštą, mokantis bendrauti ir bendradarbiauti neformalioje aplinkoje.

Uždaviniai:

  • Propaguoti sveiką gyvenimo būdą, kuo daugiau laiko aktyviai leidžiant gamtoje.
  • Skatinti ir stiprinti vaikų fizinį aktyvumą.
  • Plėtoti vertybines nuostatas, tobulinant bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžius.
  • Organizuoti turiningą sportinį bei kultūrinį laisvalaikį, sudarant sąlygas asmeniniam tobulėjimui, savišvietai ir saviraiškai.
  • Rinkti ir kūrybiškai apipavidalinti informaciją apie lankytas vietas, edukacijas, užsiėmimus.