Aprašymas

Sveikos ir saugios gyvensenos pradmenys ypač svarbūs vaikystėje, kai sparčiai auga ir vystosi organizmas. Jau nuo mažų dienų būtina ugdyti reikalingus sveikos gyvensenos  įgūdžius. Vaikystėje susiformavę įgūdžiai išlieka visą gyvenimą. Siekdami prisidėti prie vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo skatinsime su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, lavinsime esminius socialinius bei emocinius įgūdžius, susijusius su savimone, socialiniu sąmoningumu, savitvarda, bendravimo įgūdžiais, atsakingu sprendimų priėmimu.

Tikslas: Sudaryti sąlygas vaikams per vasaros atostogas sveikai ir turiningai pailsėti, plėtojant ir ugdant jų sveikos gyvensenos žinias, nuostatas ir įgūdžius. Organizuojant fizinę ir kūrybinę veiklą (kuri apima emocinę , psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdo ne tik judesių kultūrą, bet ir savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, vaizduotę, komunikabilumą), skatinti stovyklos dalyvių fizinį aktyvumą ir gerinti sveikos gyvensenos įgūdžius bei ugdyti sąmoningą asmenybę, atitraukiant juos nuo žalingų įpročių, įtraukiant  į aktyvias veiklas, sudarant galimybes saviraiškai.

Uždaviniai:

  • žinotų ir suprastų sveikatos sampratą, išsiugdytų sveikatai naudingus gebėjimus;
  • gebėtų mankštintis ir praktikuoti įvairias fizinio aktyvumo formas, sveikai maitintis, suderinti veiklą ir poilsį;
  •  mokėtų atsirinkti ir pritaikyti patikimą informaciją sveikatai saugoti bei stiprinti;
  • leisti atsiskleisti stovyklautojų gabumams, ugdant  saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • sudaryti sąlygas išbandyti save, prisitaikyti prie naujų aplinkybių;
  • rūpintis ir būti atsakingais už savo ir kitų sveikatą, suprasti ir atjausti tuos, kuriems reikalinga pagalba;
  • atskleisti ir lavinti vaikų ir jaunimo kūrybiškumo įgūdžius;
  • skatinti dalyvių atvirumą, iniciatyvumą, savarankiškumą ir sąmoningumą, saviraišką, atsakingumą;
  • ugdyti toleranciją socialinę atskirtį patiriantiems vaikams.