Aprašymas

Organizatorius:Viešoji įstaiga „Vaikų poilsis“ ir Viešoji moksleivių poilsiavietė „Žilvitis“ (Toliau – VMP „Žilvitis“)Veiklos laikas:Stovykla „Pasaka“ 2011-06-29 – 2011-08-23Stovykla „Žilvitis“ 2011-06-29 – 2011-08-11Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2011 m. vasarą sudalyvaus 1000 vaikų.

Stovykloje „Pasaka“ įgyvendinama programa – „Noriu augti, noriu kurti, noriu būt saugus“ (atitinka pilietinio ir tautinio ugdymo temą).

Atsižvelgiant į tai, kad į stovyklą susirenka įvairių socialinių grupių vaikai iš skirtingų Lietuvos vietovių, būtina kuo daugiau dėmesio skirti socialinės atskirties mažinimui, tokių vertybių kaip pagarba, tolerancija, pagalba kitam, įsiklausymas ir kt. diegimui. Visa tai paskatino siekti ugdyti sąmoningą, atsakingą bei tolerantišką pilietį, kuris gerbtų ne tik save, artimą, bet ir didžiuotųsi savo šalimi, kalba, istorija.

Šios programos metu vyks „Kelionės po Lietuvos etnografinius regionus“ – kiekviena diena turės atskirą tikslą, atskirą pamoką. Kelionių metu vaikai bus supažindinami su Lietuvos tautiniu paveldu, istorija, papročiais, taip pat numatytos pilietiškumo ugdymui skirtos veiklos nuo susipažinimo su pagrindinėmis sąvokomis iki asmeninių vertybių identifikavimo ir ugdymo.