Aprašymas

Organizatorius: Labdaros fondas „Vienybė“ kartu su VšĮ „Vaikų poilsis“

Veiklos laikas:Veikla jau įvyko 2010m.Aprašymas:Programoje 2010 m. vasarą dalyvavo 535 vaikų.

Šioje stovykloje vykdyta programa  - kultūrinio-etninio paveldo pažinimas, kurios tikslas atkleisti vaikams, jauniems žmonėms dvasinį kultūrinį paveldą.

Stovykla surengė 6 kultūrines-menines-švietėjiškas programas: Teatro, Magijos verpetai, Mitologinę „Nuo dangaus iki požemio“, Kalendorinių ir šeimos švenčių (Vestuvių), Pasakos ir legendos ir Menų. Kiekviena programos diena turėjo savo temą, kurios ribose buvo organizuojama visos dienos veikla. Stovykloje buvo sukurta erdvė laisvai visų stovyklautojų kūrybai ir saviraiškai, kiekvieną vakarą rengti laužai prie kurių vyko gitarų vakarai, dainuojamos sutartinės, organizuojamos liaudiškų šokių vakaronės.

Stovykloje vaikai išmoko laisviau reikšti mintis, tapo atviresnis, pakeitė gyvenimo vertybes, gavo gerą emocinį impulsą savo kultūriniam akiračiui - sužadinamas vaikų gilesnis domėjimasis įvairiomis etninės kultūros sritimis: Lietuvos istorija, mitologija, folkloru, kalba.Daugiau informacijos:

http://www.latgaja.lt/