Aprašymas

Stovykla „Žilvitis“

Karklė, Klaipėdos rajonas

 

Organizatorius: VšĮ „Vaikų poilsis“ kartu su Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos respublikinės tarybos viešąja moksleivių poilsiaviete „Žilvitis“.

 

Aprašymas:

Planuojama, kad programoje 2014 ir 2015 m. vasaromis sudalyvaus 487 vaikai, iš jų 56 socialiai remtini vaikai ir 30 užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai

Stovykloje įgyvendinama programa – „Pažinkime teatro pasaką kartu....“.

 

Programos tikslas – plėtoti mokinių kultūrinę ir bendrąsias (iniciatyvumo ir kūrybingumo, pažinimo) kompetencijas, ugdyti sumanų ir aktyvų kultūrinio gyvenimo dalyvį. Skatinti moksleivius domėtis teatro menu, pažinti įvairias teatro meno apraiškas. Taip pat – auginti teatro žiūrovą, kuris geba analizuoti ir vertinti spektaklio ar teatrinio reiškinio estetinius ypatumus ir moka taikyti šiuos gebėjimus skirtingoje meninėje ar kasdienio gyvenimo aplinkoje.

 

Meninė veikla – tai universali vaiko visuminio ugdymo priemonė. Ji atveria plačias galimybes pajausti ir stebėti grožį, žadinti poreikį bendrauti su menu ir jį kurti. Teatro menas daro poveikį vaiko emocinio intelekto ugdymui, estetini skonio formavimui ir net psichinei sveikatai. Teatras moko blogį atskirti nuo gėrio, melą nuo teisybės, nes vaikai į pasaulį žiūri paprasčiau, sąžiningiau ir nuoširdžiau, o teatras tą požiūrį formuoja savita, tikrųjų vertybių linkme.

 

 

Daugiau informacijos:

http://www.zilvitis.eu/