Aprašymas

„Kosmosas ne tik vakuumas ir kometos, tai apskritai visata ir pasaulio sąranga, harmonija tarp dangaus, žemės ir žmonių.“ Evoliucinės inovacinės technologijos ir betarpiškas Veprių meteorito kraterio teritorijos ryšys su kosmosu paskatino pasirinkti stovyklos Programai naują temą. Į stovyklą sugrįžta apie 60-70 proc. vaikų, todėl buvo svarbu rengiamoje programoje numatyti inovatyvias, dabarties aktualijas atspindinčias veiklas. Krašto pažinimas, jo pajauta, žvilgsnis į kosmosą ir palydovus, robotai, naujosios technologijos bei daugelis kitų įdomių veiklų lauks vaikų, kurie pasirinks Programą „Šventosios vingiai“+KOSMOSAS“. Stovyklos dalyviai turės galimybę „pažvelgti“ į kosmoso erdvę, planetas, žvaigždes, pačią Žemę vis kitaip – linksmai, kūrybingai, išradingai, sveikai.


Tikslai:

  • Plėtoti vaikų socialines-emocines kompetencijas, lavinti įgūdžius, skatinti įgyti naujos patirties, telkti dėmesį į savęs pažinimą, organizuojant aktyvų, kūrybingą ir turiningą vasaros poilsį vaikams;
  • Gilinti ir plėsti žinias apie mūsų planetoje gyvybę palaikančias sistemas, kosmoso aplinką, priklausomybės ir priežastingumo procesus, atrandant ir tyrinėjant visatos reiškinių pasėkmes krašto apylinkėse.


Uždaviniai:

  • Skatinti vaikus domėtis, tyrinėti, patirti pažinimo ir atradimo džiaugsmą, kaupti patirtį dalyvaujant pažintinėse veiklose, orientaciniuose, nuotykiniuose žygiuose, renginiuose;
  • Formuoti sveikos ir saugios gyvensenos sampratą, nuostatas ir įgūdžius, kuriant saugią, vaikų sveikatą palaikančią aplinką, užimtumą;
  • Mokyti vaikus suprasti gamtą, mus supančią aplinką, suteikti kuo daugiau žinių ir patirties organizuojant edukacines veiklas, susitikimus, keliaujant, žygiuojant, tyrinėjant;
  • Ugdyti vaiko norą svajoti ir kurti, žvelgti ir giliau pažinti kosmosą, galaktiką bei visatos platybes, išreiškti savąjį aš tradicinėse ir netradicinėse, meninėse-kūrybinėse veiklose: piešiant, šokant, sportuojant, kuriant instaliacijas, performansus, vaidinant, muzikuojant, konstruojant;

 

Stovyklos pamainos:

2017-06-20     2017-06-29
2017-07-07     2017-07-16
2017-07-22     2017-07-31

 

Daugiau informacijos rasite: http://www.usc.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.