Aprašymas

Programa siekiama penkiasdešimt 12-16 metų mokinių susipažinti su aštuoniomis Kupiškio rajono gyvenvietėmis ir miesteliais, jų istorijos, gamtos ir kultūros paminklais, žymiais žmonėmis, gyventojų verslais ir ūkine veikla. Keliaudami autobusu ir pėsčiomis mokiniai surinks vaizdinę ir tiriamąją medžiagą apie aplankytas vietoves, aplankys dvi sostines – Vilnių ir Rygą, parengs fotografijos parodą ir video filmą, domėsis verslo perspektyvomis ir tradiciniais vietos amatais, bendraus su vietos jaunimu ir bendradarbiaus su Kupiškio jaunimo centro darbuotojais bei savanoriais.

Programos tikslas –vaikų socialinių-emocinių kompetencijų stiprinimas, vykdant aktyvią savęs ir aplinkos pažinimo  veiklą, susipažįstant su regiono gamtos, kultūros ir istorijos paminklais, krašto verslo perspektyvomis ,išmokstant bendrauti ir bendradarbiauti neformalioje veikloje.

 • Programos uždaviniai:
 • Aplankyti pasirinktas Kupiškio rajono vietoves.
 • Surinkti vaizdinės, tiriamosios medžiagos  kolekcijas iš kiekvienos aplankytos vietovės.
 • Susitikti su vietos bendruomenių gyventojais, organizuoti bendrą veiklą.
 • Sukurti video filmą  ir pristatyti jį visuomenei.
 • Parengti  fotografijos parodą ,,Kupiškio kraštas mūsų akimis“
 • Skatinti savanorystę gyvenvietėse ir miesteliuose.
 • Susipažinti su Kupiškio krašto verslo ir karjeros galimybėmis
 • Bendradarbiauti  su Kupiškio jaunimo centro darbuotojais.
 • Išmokti naudotis kompasu, atpažinti medžių ir kitos augmenijos įvairovę.
 • Aplankyti dvi  sostines –Vilnių ir Rygą, sužinoti, kokie žymūs Kupiškio krašto žmonės šiuose miestuose gyveno.

 

Stovyklos pamaina:

2016 06 07 - 2016 06 17

Daugiau informacijos rasite: www.lauziko.kupiskis.lm.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.