Aprašymas

Tikslas – naudojantis neformalaus švietimo metodais, ugdyti vaikų socialines-emocines kompetencijas, sveikos gyvensenos, aplinkosaugos nuostatas, pilietiškumą, kūrybiškumą, mokyti bendradarbiauti.

Uždaviniai:

  • Propaguoti sveiką gyvenseną, akcentuojant judėjimo, sporto bei sveikos mitybos svarbą.
  • Per edukacines programas mokyti pažinti ir saugoti mus supančią gamtą, skatinti ekologinį vaikų mąstymą, etnokultūros pažinimą.
  • Pasitelkiant komandos formavimo, susipažinimo žaidimus bei bendrą veiklą, ugdyti vaikų bendradarbiavimą, toleranciją.

 

 Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.

 Daugiau informacijos rasite: www.liskiavosdaugiafunkcis.lt