Aprašymas

Programos metu stovyklautojai susipažins su senovės dzūkų tradiciniais amatais: žvakių liejimu, puodų žiedimu, duonos kepimu. Stovykloje vaikai ir patys gamins tradicinius dzūkiškus patiekalus („ausukes“, „grikinį babkų“ ir pan.), kuriuos pristatys ir vaišinsis bendros vakaronės metu.Stovyklautojai ugdys ir savo technologinius gebėjimus: mokysis karpinių, audimo meno, lipdys iš sūrios tešlos. Savo darbus kiekvienas galės eksponuoti stovyklautojų darbų paradoje, pasigamins po suvenyrą prisiminimui.

Programos tikslas -  vaikų ir jaunimo aktyvaus ir turiningo poilsio organizavimas, pilietiškumo bei saviraiškos ugdymas, orientuojant į etnokultūros pažinimą, technologinį mokymą.

Programos uždaviniai:

  • Organizuoti turiningą vasaros poilsio stovyklą.
  • Supažindinti vaikus ir jaunimą su tradiciniais dzūkų amatais ir tradicijomis.
  • Sudominti technologijomis, skatinančiomis kūrybiškumą.
  • Ugdyti vaikų ir jaunimo bendravimą ir bendradarbiavimą, toleranciją.

 

Stovyklos pamainos:

2016 07 20 – 2016 07 29

2016 08 03 – 2016 08 12

Daugiau informacijos rasite: www.liskiava.varena.lm.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.