Aprašymas

Ugdymo karjerai tikslas - padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas atrasti, įgyti ir ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų tolesnę mokymosi kryptį, profesiją arba darbinę veiklą, pereitų iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką. Programos tikslas, tai profesinis veiklinimas per laisvalaikio vykdomas veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Programos paskirtis - padėti vaikams sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas vaikas turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį.


Programos uždaviniai:

  • skatinti programos dalyvius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
  • plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
  • ugdyti gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  • išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus;
  • padėti vaikams laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 

Stovyklos pamainos:

2017-07-11     2017-07-20
2017-07-23     2017-08-01

 

Daugiau informacijos rasite: www.vaikupoilsis.com

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.