Aprašymas

Stovyklos tikslas - suteikti vaikams žinių, ugdyti gebėjimus bei formuoti nuostatas, būtinas aktyviai ir atsakingai dalyvauti Lietuvos demokratinės valstybės ir pilietinės visuomenės gyvenime, taip pat ugdyti pakantumą kitiems, turintiems kitokias pažiūras, nuomonę, tikėjimą, įsitikinimą ar elgseną.

Ypač pilietiškumo ugdymui svarbūs emocinės srities ugdomieji tikslai, kurie orientuoti į nuostatų ugdymą, vertybių ir požiūrio keitimą:

 • Priimti savo atžvilgiu kritiką;
 • Pripažinti kito žmogaus teises ir suprasti jo jausmus;
 • Aktyviai reaguoti į socialinę neteisybę (savo ir kitų atžvilgiu);
 • Pripažinti prigimtinius, tautinius, kultūrinius skirtingumus;
 • Aktyviai dalyvauti grupės veikloje.

 

Programos uždaviniai:

 • padėti vaikams atpažinti ir nagrinėti Lietuvos demokratinės valstybės požymius. Palyginti Lietuvos valstybės valdymo formą su buvusiomis Sovietų Sąjungos, kaimyninėmis ir kitomis valstybėmis;
 • mokyti kritiškai mąstyti, ugdytis įgūdžius, taikyti juos asmeninėje, visuomeninėje veikloje;
 • sudaryti sąlygas kiekvienam žmogui atsiskleisti, atrasti savo talentus, išbandyti save;
 • katinti atvirumą ir iniciatyvą, sąmoningumą ir savarankiškumą;
 • ugdyti dorovinės asmens nuostatas – mandagumą, atsakomybę ir toleranciją, kurie įtakoja asmens pilietiškumą:
 • mandagumas suponuoja pagarbą kitam asmeniui, nepaisant pažiūrų, lyties, amžiaus skirtumo, etninės ar rasinės priklausomybės;
 • atsakomybė atsiranda tada, kai įsisąmoninama pareiga. Jei pareiga įsisąmoninta, žmogus turi jausti ir atsakomybę už jos vykdymą arba nevykdymą. Atsakomybė pasireiškia per asmens pasirengimą atsakyti už savo sprendimus, veiksmus bei gebėjimą vykdyti pareigas;
 • tolerancija išreiškia žmogaus sugebėjimą suprasti žmones, turinčius skirtingą nuomonę, pažiūras, savąjį gyvenimo būdą.
 • padėti suprasti kintančią aplinką ir formuotis pasaulėžiūrą.

 

Stovyklos pamaina:

2016 06 28 – 2016 07 07

 

Daugiau informacijos rasite: www.vaikupoilsis.com

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.