Aprašymas

Programos tikslai:

  • Ugdyti socialinę kompetenciją;
  • Plėtoti vertybes ir tobulinti bendravimo įgūdžius;
  • Skatinti sveikos gyvensenos įgūdžius ir vykdyti prevencines priemones prieš žalingus įpročius, smurtą ir patyčias.

 Programos uždaviniai:

  • Ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, suformuoti optimistiškesnį požiūrį į aplinką;
  • Mokėti pripažinti ir gerbti kitų žmonių teises, pomėgius, rūpintis kitais. Gebėti tinkamai spręsti iškilusius konfliktus;
  • Sudaryti sąlygas kūrybiniam mąstymui, skatinti bendravimą, atvirumą ir empatiškumą;
  • Padėti stovykloje dalyvaujantiems vaikams, suprasti kintančią aplinką, prisitaikyti prie jos ir formuoti tinkamą pasaulėžiūrą;
  • Supažindinti stovyklautojus su sveikos gyvensenos samprata ir skatinti naudoti įgytus įgūdžius ateityje.*
  •  Sveika vaiko gyvensena - (gyvenimo būdas, kasdieniai įpročiai, padedantys palaikyti, tausoti ir stiprinti sveikatą) ir pagal galimybes gera visuminė vaiko sveikata. Sveika gyvensena remiasi vertybinių nuostatų, gebėjimų ir žinių bei supratimo visuma, kuri būtina sveikatai palaikyti ir stiprinti.

 

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.

Daugiau informacijos rasite: http://tolieja.lt/