Aprašymas

Organizatorius: UAB „Bačkonys“

Veiklos laikas:Veikla jau įvyko 2010m.Aprašymas:Programoje 2010 m. vasarą dalyvavo 352 vaikų.

Šioje stovykloje vykdyta programa - lyderystės ir pilietiškumo ugdymas, kurios tikslas skatinti skleistis lyderio gebėjimams ir per meninę, sportinė, kūrybinę bei novatoriškai organizuojamą veiklą, didinti pasitikėjimą savimi.

Stovykloje buvo derinamos meno, sporto bei kultūros ugdymo sritys. Vyko pokalbiai, diskusijos, atvirumo valandėlės, popietės, šventės, žaidimai, viktorinos, ekskursijos, žygiai, laužai, estafetės, proto mūšiai, teatralizuoti žaidimai. Taip pat buvo vedamos pamokėles - paskaitos apie lyderystę, veiklos organizavimą, scenos kalbos praktikumai, retorikos kursai, psichologiniai žaidimai stiprinantys komandos ryšius, teatralizuoti pasirodymai, skatinantys kūrybinį mąstymą bei aktorinį gebėjimą, komandinio sporto varžybos, vienijančios kolektyvą, analitiniai vakarai. Programos pabaigoje,  kiekviena grupė pristatė savo nuveiktų darbų žemėlapį.

Stovyklautojai noriai įsijungė į stovyklos veiklą, kurios metu, atskleidė savo gebėjimus, suprato savo svarbą pilietinėje visuomenėje, įgijo pasitikėjimo savimi, išmoko bendrauti ir bendradarbiauti. Mokiniai siekė tokių socialinių įgūdžių kaip originalumas, orientacija į rezultatą, pozityvumas, asmeninis planavimas, bendravimo įgūdžiai. Stovyklos dalyviai išmoko dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas netradiciniu būdu, suteikti grįžtamąjį ryšį.

 

Daugiau informacijos:

http://www.tolieja.lt/