Aprašymas

Programos tikslai:

  • Ugdyti socialinę ir pilietiškumo kompetenciją.
  • Plėtoti vertybes ir tobulinti bendravimo įgūdžius.
  • Ugdyti aktyvaus ir atsakingo dalyvavimo vietos bendruomenės ir visuomenės gyvenime gebėjimus ir supratimą apie asmens teises ir pareigas, bendruomenės ir visuomenės struktūrą, demokratijos vertybes ir principus;
  • Skatinti sveikos gyvensenos įgūdţius ir vykdyti prevencines priemones prieš žalingus įpročius, smurtą ir patyčias.

 

Uždaviniai:

  • Ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, optimistiškesnį požiūrį.
  • Tolerancijos ir pagarbos kitam ugdymas. Mokėti pripaţinti ir gerbti kitų žmonių teises, pomėgius, rūpintis kitais. Gebėti tinkamai spręsti iškilusius konfliktus.
  • Sudaryti sąlygas kūrybiniam mąstymui, skatinti bendravimą, atvirumą ir empatiją.
  • Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, mokėti juos pritaikyti asmeninėje ir visuomeninėje veikloje, šalinti nepalankius sveikatai veiksnius, taip pat skatinti fizinį aktyvumą.
  • Padėti stovykloje dalyvaujantiems vaikams, suprasti kintančią aplinką, prisitaikyti prie jos ir formuoti tinkamą pasaulėžiūrą.
  • Išugdyti pilietines ir tautines vertybes, gebėjimą jomis grįsti savo elgesį ir veiklą asmeniniame bei viešajame gyvenime.

 

Stovyklos pamainos:

2016 07 29 – 2016 08 07

2016 08 012 – 2016 08 21

 

 

Daugiau informacijos rasite: www.tolieja.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.