Aprašymas

Pagrindinis programos tikslas – skatinti vaikų bei paauglių sveikos gyvensenos toleravimą, suvokiant sveikatą kaip vertybę, formuojant vaikų ir jaunuolių teigiamą požiūrį į sveiką gyvenimo būdą. Siekiant užsibrėžto tikslo būtina stovyklautojams suteikti žinių apie sveikos gyvensenos naudą ir poveikį sveikatai, supažindinti su sveikos mitybos pagrindais, akcentuoti aktyvų poilsį, sudarant palankią aplinką laisvalaikio užimtumui, sportui bei sveikatos stiprinimui atsižvelgiant į kiekvieno poreikius ir galimybes. Svarbiausia sudominti jauną žmogų, nes japonai sako: „Esu sveikas, kol man įdomu“, tad tai pagrindinis tikslas, kurio siekiame.

Ugdant sveikatą ir sveiką gyvenseną svarbiausias uždavinys – kryptingai ir sąmoningai įtvirtinti teigiamą vaikų ir paauglių nuostatą į sveikatą ir į ją stiprinančius veiksnius, panaudojant neformaliojo švietimo metodus formuoti sveikos gyvensenos įpročius, gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus. Sveikos gyvensenos ugdymas ir fizinio aktyvumo skatinimas, panaudojant neformaliojo švietimo metodus stovyklos poilsiautojams, yra reikšmingas, nes:

  • būdami fiziškai aktyvūs ir sveiki, būtų labiau pajėgūs atskleisti savo gebėjimus, išreikšti savo kūrybinį potencialą, sveikatai palankiai aplinkai kurti panaudojant savo fizines, psichologines, dvasines galias;
  • turėdami žinių apie sveiką gyvenseną, aktyviai dalyvautų sveikos gyvensenos ugdymo ir fizinio aktyvumo veiklose, kas stiprintų tarpusavio bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius;
  • įgydami žinių apie sveikatą ir atpažindami kūno poreikius, gebėtų suprasti save bei taptų aktyvūs visuomenės nariai, pozityviai mąstytų, kontroliuotų emocijas, priimtų palankius sprendimus savo ir kitų sveikatai bei gerovei;
  • siektų tapti atsakingi už savo sveikatą ir rinktųsi aktyvius laisvalaikio praleidimo būdus, o savo pavyzdžiu skatintų aplinkinius rūpintis sveikata, skatintų fizinį aktyvumą, suprastų ir atjaustų tuos, kuriems reikalinga pagalba.

 

Stovyklos pamainos:

2017-07-08     2017-07-17
2017-07-20     2017-07-29
2017-08-01     2017-08-10

 

Daugiau informacijos rasite: www.vaikupoilsis.com

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.