Aprašymas

Programos tikslas - Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ugdant socialines – emocines kompetencijas.

Uždaviniai:
1. Organizuoti turistinę vasaros poilsio stovyklą Kelmės specialiojoje mokykloje.
2. Užimti mažiausiai 50 vaikų 7–18 metų amžiaus arba ne vyresnių nei 21 metų neįgalių (iš jų - ne mažiau 5 vaikai gaunantys finansinę socialinę paramą; ne mažiau 1 vaiko, kuris mokosi LR ne lietuvių mokomąja kalba; ir ne mažiau 44 vaikų iš 1 ir 4 grupių prioritetą teikiant specialiųjų poreikių vaikams);
3. Kiekvieną dieną praktikuoti įvairias fizinio aktyvumo formas ir propaguoti aktyvaus gyvenimo principus;
4. Organizuoti turistinius žygius, išvykas tikslu pažinti gamtą ir formuoti požiūrį į sveikos aplinkos svarbą;
5. Pratinti sveikai maitintis, laikytis asmens ir aplinkos švaros, darbo ir poilsio ritmo;
6. Suteikti žinių apie sveiką gyvenimo būdą, užkertant kelią žalingų įpročių vartojimui;
7. Ugdyti pažintines, kūrybines ir prigimtines galias;
8. Ugdyti ekologinę savimonę ir kultūrą, draugišką bendravimą, pagarbą ir toleranciją;
9. Organizuoti kryptingą ir turiningą laisvalaikį.

 

Stovyklos pamainos:

2017-06-05     2017-06-14
2017-07-13     2017-07-22
2017-07-03     2017-07-12
2017-07-24     2017-08-02

 

Daugiau informacijos rasite: https://www.facebook.com/kelmesspecialioji/

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.