Aprašymas

Šios stovyklos tikslas - telkti ir ugdyti vaikus, siekiant užtikrinti jų užimtumą bei savirealizaciją, skatinant prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas.

Stovyklos uždaviniai:

 Plėtoti turizmą;

  • Ugdyti vaikų meilę gamtai;
  • Skiepyti patriotiškumą, pilietiškumą;
  • Užtikrinti prasmingą laisvalaikio leidimą atostogų metu;
  • Ugdyti socialiai laimingą, ekologiškai mąstančią, dorą asmenybę.

 

Ši stovykla padės vaikams formuoti savo fizinius, protinius, dvasinius gebėjimus, juos pritaikyti ne tik gamtoje, bet ir praktiniame visuomenės gyvenime. Ugdys patriotiškumą, pilietiškumą, istorines tradicijas, užtikrins prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, pagarbą gamtos ir kultūros paveldui, gamtinei bei gyvenamajai aplinkai, puoselės žygeivystės tradicijas. Skatins vaikus domėtis turizmu, žygeivyste, kaip universalia sveikatingumo veikla. Formuos supratimą apie turizmą kaip apie vieną iš savisaugos ir saviauklos priemonių. Bus supažindinama ir praktiškai mokoma su išgyvenimo gamtoje samprata, išlikimo galimybėmis, priemonėmis, būdais. Pateikiama informacija apie pirmąją pagalbą, ugnies, įvairių medžiagų panaudojimą.

 

Stovyklos pamaina:

2016 10 29 - 2016 11 03

 

Daugiau informacijos rasite: www.gargzdulaisvalaikis.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.