Aprašymas

Stovyklos tikslas – Vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas.

Programos uždaviniai:

  • Organizuoti neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimą  Žiobiškio turistinėje bazėje.
  • Ugdyti vaikų kūrybinį mąstymą ir kūrybiškumą, konstruktyvų problemų sprendimą, skatinti bendradarbiavimą taikant  įvairius neformaliojo ugdymo metodus.
  • Stiprinti mokinių pilietinio dalyvavimo  gebėjimus ir įgūdžius, ugdyti  pagarbą ir toleranciją.
  • Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

 

Stovyklos pamaina:

2016 07 08 – 2016 07 17

 

Daugiau informacijos rasite: www.rjc.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.