Aprašymas

Vaikų ir jaunimo užimtumas sportu vasarą, vis dar lieka viena iš aktualiausių šių dienų problemų. Tuo laikotarpiu, didinant sporto renginių skaičių ir gerinant jų kokybę, sudominant ir įtraukiant daugiau dalyvių į sportinius užsiėmimus, padėtume išspręsti užimtumo, laisvalaikio ir sveikatinimo problemas ir tai galėtų tapti geru įpročiu jaunam žmogui. Taip pat prisidėtume prie pilietiškumo ir tolerancijos ugdymo, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo, susipažinimo su kultūra, amatais. Stovyklos metu įvairių profesijų atsovai, vakaro svečiai dalinsis apie asmeninę savo patirtį, žinias, bandys sudominti, įtraukti vaikus.

Siekiame, kad ši stovykla padėtų kiekvienam vaikui pažinti save, ugdyti dvasią, fizinį kūną ir lavinti protą. Stovyklos metu vaikai fiziškai ir psichologiškai sustiprės, išmoks kontroliuoti savo emocijas, įgaus pasitikėjimo savimi, lavins koordinaciją, discipliną ir ugdys charakterį. Rytų kovos menai išmoko savigynos su humanizmo filosofijos, pagarbos sau, tėvams, draugams, mokytojams, lavina protą ir charakterio kilnumą, vysto iniciatyvumą, gabumą atlikti patikėtas užduotis.

Stovyklos metu siekiame sudominti ir paskatinti vaikus ir jaunimą nuolatos sportuoti, taip prisidėdami prie renginių ciklo „Sportas visiems“ programos įgyvendinimo. Norime parodyti fizinio aktyvumo naudą, nes sportuojantis jaunas žmogus – sveikas, stiprus fiziškai, pasitikintis savimi, ugdantis charakterį ir valią, turintis tikslą.

Programos tikslas - siekti, kad vaikai ir jaunimas ugdytų asmenines, socialines, edukacines ir profesines kompetencijas, stovyklos „Kutūra ir profesija“ metu.

 Programos uždaviniai:

  • Skatinti vaikų ir jaunimo emocinę, socialinę ir fizinę saviugdą.
  • Ugdyti pagarbą, discipliną bei pasitikėjimą savimi, sustiprėti psichologiškai ir kontroliuoti savo emocijas.
  • Sudominti, pakviesti ir įtraukti kuo daugiau jaunimo.

 

Tikslias šios stovyklos pamainų datas paskelbsime netrukus.

Daugiau informacijos rasite: www.klaipeda.aikido.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.