Aprašymas

Programos tikslas – vaikų socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas vaikų vasaros stovykloje.

Programos uždaviniai:

1. Organizuoti neformaliojo vaikų švietimo programą Žiobiškio turistinėje bazėje neformaliojo ugdymo principais ir metodais.
2. Ugdyti vaikų kūrybinį mąstymą ir kūrybiškumą, konstruktyvų problemų sprendimą, mokymąsi bendradarbiauti.
3. Stiprinti vaikų pagarbos jausmą, toleranciją, bendruomeniškumą ir pilietinį sąmoningumą formuojant jauno žmogaus asmenybę.
4. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.

 

Stovyklos pamaina:

2017-07-07     2017-07-16

 

Daugiau informacijos rasite: http://rjc.lt/vasara-108/lt/

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.