Aprašymas

Organizatorius:

Viešoji įstaiga „Vaikų poilsis“ ir Viešoji moksleivių poilsiavietė „Žilvitis“ (Toliau – VMP „Žilvitis“)

Veiklos laikas:

Stovykla „Pasaka“ 2011-06-29 – 2011-08-23

Stovykla „Žilvitis“ 2011-06-29 – 2011-08-11Vieta:Klaipėdos apskritis

Aprašymas:

Planuojama, kad programoje 2011 m. vasarą sudalyvaus 1000 vaikų.

 

Stovykloje „Pasaka“ įgyvendinama programa – „Noriu augti, noriu kurti, noriu būt saugus“ (atitinka pilietinio ir tautinio ugdymo temą).

 

Atsižvelgiant į tai, kad į stovyklą susirenka įvairių socialinių grupių vaikai iš skirtingų Lietuvos vietovių, būtina kuo daugiau dėmesio skirti socialinės atskirties mažinimui, tokių vertybių kaip pagarba, tolerancija, pagalba kitam, įsiklausymas ir kt. diegimui. Visa tai paskatino siekti ugdyti sąmoningą, atsakingą bei tolerantišką pilietį, kuris gerbtų ne tik save, artimą, bet ir didžiuotųsi savo šalimi, kalba, istorija.

Šios programos metu vyks „Kelionės po Lietuvos etnografinius regionus“ – kiekviena diena turės atskirą tikslą, atskirą pamoką. Kelionių metu vaikai bus supažindinami su Lietuvos tautiniu paveldu, istorija, papročiais, taip pat numatytos pilietiškumo ugdymui skirtos veiklos nuo susipažinimo su pagrindinėmis sąvokomis iki asmeninių vertybių identifikavimo ir ugdymo.

Kiekvieną dieną į programą taip pat bus įtraukiama rytinė mankštą, maudynės ir vandens atrakcijos, vakaronė prie laužo, paplūdimyje arba diskoteka. Šios veiklos skirtos tiek fiziniam aktyvumui didinti, tiek sveikatai stiprinti, bendravimo, komandinio darbo įgūdžių lavinimui.

 

Stovykloje „Žilvitis“ įgyvendinama programa – „Sportinė – sveikatingumo ir poilsio“ (atitinka sveikatos ugdymo temą).

 

Programa nesiekia aukštų sportinių, meninės išraiškos, kūrybiškumo, išradingumo ir kt. rezultatų, pagrindinis siekis – teikti vaikams neformaliojo švitimo ir kryptingo užimtumo paslaugas, užtikrinti saugų, turiningą bei sveiką vaikų poilsį prie jūros.

 

Programa bus įgyvendinama taikant netradicinius švietimo metodus: diskusijų organizavimas, pasakojimai apie gamtos vertybes bei jų įtaką vaikų sveikatai, įvairių situacijų vaidinimas, sportinės varžybos ir žaidimai, ekskursijos į regioninį parką, žygiai, mokymasis gamtoje, įvairių problemų sprendimas. Atsižvelgiant į stovyklos 40-ties metų tradicijas programos tikslai taip pat įgyvendinami sveikatos stiprinimo, sveikatos įgūdžių formavimo priemonėmis: pokalbiai apie sveiką maistą, dantų ėduonies, plokščiapėdystės, skoliozėm profilaktikos užsiėmimų, valandėlių ir pan. metu.