Aprašymas

Programos tikslas – ugdyti vaikų nuostatą sveikai ir saugiai gyventi, įtvirtinti teigiamą požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, puoselėti sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą, sudaryti palankias sąlygas įgyti sporto ir bendrųjų kompetencijų, skatinti atsakingą požiūrį į sveikesnius maisto produktus, jų vartojimą, lavinti tiriamuosius ir komandinio darbo gebėjimus.


Programos uždaviniai:
- Gilinti vaikų žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo įgūdžius, formuoti kasdienius sveikos gyvensenos įpročius.
- Formuoti sveikos mitybos įpročius ir jos įtakos žmogaus sveikatai sampratą.
- Kryptingai ir sąmoningai formuoti judėjimo svarbos sveikam vaikui suvokimą ir įpročius.
- Ugdyti asmens higienos įpročius ir žmogaus bei aplinkos švaros įtaką žmogaus sveikatai ir gyvenimo kokybei.
- Kurti fiziškai ir psichologiškai saugią ir sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką.

Ugdant sveikatą ir sveiką gyvenseną bus siekiama, kad vaikai:

  • būdami fiziškai aktyvūs ir sveiki, būtų labiau pajėgūs atskleisti savo gebėjimus, išreikšti savo kūrybinį potencialą, sveikatai palankiai aplinkai kurti panaudojant savo fizines, psichologines, dvasines galias;
  • įgytų žinių apie sveikatą, sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą, sportą kaip bendrosios kultūros dalį;
  • turėdami žinių apie sveiką gyvenseną, aktyviai dalyvautų sveikos gyvensenos ugdymo ir fizinio aktyvumo veiklose, kas stiprintų tarpusavio bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžius;
  • įgydami žinių apie sveikatą ir atpažindami kūno poreikius, gebėtų suprasti save bei taptų aktyvūs visuomenės nariai, pozityviai mąstytų, kontroliuotų emocijas, priimtų palankius sprendimus savo ir kitų sveikatai bei gerovei;
  • siektų tapti atsakingi už savo sveikatą ir rinktųsi aktyvius laisvalaikio praleidimo būdus, o savo pavyzdžiu skatintų aplinkinius rūpintis sveikata, skatintų fizinį aktyvumą, suprastų ir atjaustų tuos, kuriems reikalinga pagalba;
  • suprasdami fizinio aktyvumo naudą aktyviai dalyvautų sveikatinimo ir sporto renginiuose, motyvuotų aplinkinius būti sveikais ir fiziškai aktyviais, laikytųsi asmens ir aplinkos švaros, darbo ir poilsio ritmo;
  • savianalizės pagalba pažintų save, suprastų kenksmingų įpročių, netinkamos mitybos ir kitų sveikatą silpninančių veiksnių žalą, labiau prisidėtų prie saugios ir sveikos aplinkos bei visuomenės kūrimo.

 

Stovyklos pamaina:

2017-07-30     2017-08-08
2017-08-11     2017-08-20

 

Daugiau informacijos rasite: http://www.vaikupoilsis.com/

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.