Aprašymas

Organizatorius: Viešoji įstaiga „Vaikų poilsis“ kartu su Lietuvos žemės ūkio darbuotojų profesinių sąjungų federacijos respublikinės tarybos viešoji moksleivių poilsiaviete „Žilvitis“.

Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2012 m. vasarą sudalyvaus 335 vaikai, iš jų 34 socialiai remtini vaikai. Stovykloje įgyvendinama programa – „Papuoškim vasarą Mūzos sparnu“. Programa įgyvendinama pagal meninio ugdymo temą.

Meninio ugdymo programa siekiama sudaryti mokiniams palankias sąlygas realizuoti savo meninius interesus, plėtoti meninės kūrybinės raiškos, meno kūrinių stebėjimo ir vertinimo gebėjimus, įgyti pozityvių kultūrinių nuostatų. Programoje įtraukiamos veiklos apima muzikos, dailės, teatro, šokio, filmų kūrimo sritis.

Meninės krypties programa stovykloj įgyvendinama pirmą kartą, ji sudaryta atsižvelgiant į stovyklautojų vertinimo anketų rezultatus ir daugiausiai teigiamų atsiliepimų sulaukusias veiklas. Programoje numatytos veiklos:

  • Kiekvieno dienos pirmoje pusėje vaikai bus supažindinami su įvairių meninių krypčių istorija.

  • Vaikai taip pat bus supažindinami su tradiciniais Lietuvos menais bei sudarytos galimybės išbandyti tams tikras rūšis, pvz. vytelių pynimas, molio dirbinių kūrimas.

  • Lėlių teatras.

  • Kiekvieną dieną veiks menų dirbtuvėlės, kur vaikai galės save realizuoti pagal savo poreikius ir sugebėjimus, išmokti naujų veiklų.

  • Kiekvieną dieną programoje bus įtraukiama ir rytinė mankšta, maudynės ir vandens atrakcijos.

Daugiau informacijos:

http://www.vaikupoilsis.com/lt/pasaka