Aprašymas

Stovyklos tikslas - neformaliojo švietimo būdu ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, patriotiškumą, sveiką gyvenseną, kūrybiškumą, toleranciją, padėti geriau pažinti etninę kultūrą ir jos reiškinių įvairovę.

UŽDAVINIAI:
1. Parodyti, kuo Lietuva išsiskiria iš kitų šalių;
2. Paminėti valstybines reikšmės datas;
3. Mokyti gerbti ir puoselėti Lietuvos kultūrą ir papročius;
4. Skatinti draugiškus tarpusavio santykius;
5. Ugdyti mokinių kūrybiškumą.

 

Stovyklos pamainos:

2017-07-13     2017-07-22

2017-07-25     2017-08-03

2017-08-06     2017-08-15

 

Daugiau informacijos rasite: http://nemunaiciostovykla.lt/?page_id=17

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.