Aprašymas

Verslumo ugdymo stovykloje „Merkurijus“ tikslas – plėtoti žinias ir gilinti supratimą apie Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius ekonominius procesus sveikatingumo turizmo srityje, ugdytis verslumo kompetencijas, asmeninių finansų valdymo gebėjimus, tikslingai planuoti savo gyvenimą ir karjerą, formuoti žiniomis paremtą požiūrį į besikeičiančias ekonomines sąlygas, mokslo inovatyvias idėjas ir produktus.

Pagrindinis programos uždavinys – plėtoti verslumo dvasią, skatinti iniciatyvas, kūrybingumą, lavinti sveikus įpročius.

Neformalaus ugdymo metodų pagalba įgyvendinti sveikatingumo paslaugų programą, apimant kūno kultūrą, sveikatingumo edukacinę veiklą, sveiką maistą, specialių poreikių sąrašą, turizmą.
Stovyklautojai, siekdami numatytų tikslų, analizuodami finansų rinkoje vykstančius pokyčius, galimybes, rizikas, tobulins finansinio raštingumo įgūdžius.
Planuodami ir realizuodami savo idėjas praktiškai stovyklos dalyviai ugdys verslumo kompetencijas, analizuodami veiklos rezultatus, prisiimdami atsakomybę tobulinant kritinio mąstymo ir problemų sprendimo įgūdžius.

 

Stovyklos pamainos:

2017-06-18     2017-06-27
2017-06-29     2017-07-08
2017-07-10     2017-07-19
2017-07-21     2017-07-30

 

Daugiau informacijos rasite: http://www.vasaros-stovyklos.lt/

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.