Aprašymas

Organizatorius: Viešoji įstaiga „Frageta“Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2013 m. vasarą sudalyvaus 435 vaikai, iš jų 40 socialiai remtinų vaikų. Stovykloje įgyvendinama programa – „Sparnus jaunystei: atradimai ir patirtys visam gyvenimui...“. Programa įgyvendinama pagal temą: sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimas.

Programos tikslai:

  • Sudaryti sąlygas kiekvienam stovyklautojui patenkinti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti gabumus, gilinti dalykinius gebėjimus, padėti plėsti akiratį.
  • Užimtumo paslaugas suteiti taip, kad būtų skatinami pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikiai, vaikų savarankiškumas.
  • Siekti sveikatos ir fizinių jėgų stiprinimo, kultūrinės, dvasinės, teigiamos psichoemocinės būsenos palaikymo, malonių pojūčių, išgyvenimų atkūrimo.
  • Ugdyti kūrybišką, savarankišką, konstruktyvius sprendimus gebančią priimti asmenybę.

Ne vienerius metus, įgyvendinant pilietiškumo ir tautiškumo programas vaikai aktyviai ir noriai dalyvaudavo sveikatos stiprinimo bei fizinio aktyvumo veiklose, tačiau tai apsiribodavo pavieniais renginiais. Todėl vadovaudamiesi neformalaus ugdymo principais ir metodais, pasitelkdami stovyklos dalyvių žingeidumą ir aktyvumą, kvalifikuotos sveikos gyvensenos, higienos, mitybos, sporto profesionalus bei puikiai tinkančią programos įgyvendinimui stovyklavietės aplinką, stovyklos organizatoriai tikisi įgyvendinti numatytus programos tikslus ir pasiekti puikių rezultatų.

 

 

Daugiau informacijos:

www.vasaros-stovyklos.lt