Aprašymas

Organizatorius: Viešoji įstaiga „Frageta“Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2012 m. vasarą sudalyvaus 405 vaikai, iš jų 40 socialiai remtinų vaikų. Stovykloje įgyvendinama programa – „Sparnus jaunystei: atradimai ir patirtys visam gyvenimui...“. Programa įgyvendinama pagal temą: sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo skatinimas.

Programos tikslai:

  • Siekti, kad aktyvi fizinė veikla ir sveika gyvensena stimuliuotų normalų fizinį ir psichomotorinį vaiko vystimąsi.

  • Užtikrinti aktyvų bei sistemingą darbą su stovyklautojais, formuojant sampratą apie fizinio aktyvumo vertę žmogaus sveikatai, darbingumui bei aktyvumui.

  • Įtraukti stovyklos bendruomenę į pažintinę-tiriamąją veiklą, padedančią įvertinti vaikų požiūrį į sveiką ir saugią gyvenseną ir numatyti priemones fizinio aktyvumo optimizavimui.

  • Ugdyti kūrybišką, savarankišką, konstruktyvius sprendimus gebančią priimti asmenybę.

Ne vienerius metus, įgyvendinant pilietiškumo ir tautiškumo programas vaikai aktyviai ir noriai dalyvaudavo sveikatos stiprinimo bei fizinio aktyvumo veiklose, tačiau tai apsiribodavo pavieniais renginiais. Todėl vadovaudamiesi neformalaus ugdymo principais ir metodais, pasitelkdami stovyklos dalyvių žingeidumą ir aktyvumą, kvalifikuotos sveikos gyvensenos, higienos, mitybos, sporto profesionalus bei puikiai tinkančią programos įgyvendinimui stovyklavietės aplinką, stovyklos organizatoriai tikisi įgyvendinti numatytus programos tikslus ir pasiekti puikių rezultatų.

Daugiau informacijos:

www.vasaros-stovyklos.lt