Aprašymas

Organizatorius:

Viešioji įstaiga „Fregata“

Veiklos laikas:

2011-06-20 – 201-08-12Vieta:Kauno apskritis Aprašymas:

Planuojama, kad programoje 2011 m. vasarą sudalyvaus 600 vaikų.

 

Šioje stovykloje bus vykdoma programa – „Sparnus jaunystei – tūkstantmečio vaikai“ (pilietinio ir tautinio ugdymo tema).

 

Programos tikslai:

  • pasitelkiant pažinimo, lavinimo ir saviraiškos procesus bei ugdant bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, mokyti stovyklautojus tapti sėkmingais ir aktyviais visuomenės nariais.
  • organizuojant įvairias interaktyvias praktines veiklas skatinti pažinti savo gimtosios šalies istoriją.
  • padėti pažinti gimtąją šalį, įvertinti Lietuvos unikalumą, ugdyti meilę ir pagarbą Tėvynei, puoselėti tautos dvasines ir materialines vertybes.

Stovykloje planuojamos veiklos bus organizuojamos pasitelkiant neformalaus šveitimo metodus, t.y. bus organizuojama įvairūs susitikimai su Kačerginės miestelio žmonėmis, skatinančiais dar labiau domėtis šalies politiniais, kultūriniais, sportiniais pasiekimais. Taip pat bus organizuojamos ekskursijos į žymias patriotinę-pilietinę praeitį menančias vietas, įvairiapusė būrelinė veikla, debatai ir viešosios diskusijos. Stovyklautojų tautinio ir pilietinio sąmoningumo formavimui ypatingą reikšmę turės mini projektinis metodas tema: „Tūkstantis darbų Lietuvai“.