Aprašymas

Programos  tikslai  – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas dalyviams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti juos jiems pažįstant, kuriant ir realizuojant save.

Ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo ir bendruomenės problemas, būti aktyvia visuomenės nare , turinčia būtinąsias kompetencijas.

Programos uždaviniai: sudaryti sąlygas ir siekti, kad kiekvienas vaikas:

  • Savęs pažinimo srityje įgytų kompetencijų – pažinti savo asmenybės ypatumus, asmenybės sąsajas su karjera, pažinti socialinę aplinką, jos poveikį asmeninei karjerai.
  • Karjeros galimybių pažinimo srityje įgytų kompetencijų – rasti ir naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti darbo pasaulio galimybes, įvairovę, kaitą.
  • Karjeros planavimo srityje įgytų kompetencijų – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, jų realizavimui pasitelkti asmeninės vizijos ir karjeros plano instrumentus.
  • Karjeros įgyvendinimo srityje įgytų kompetencijų – plėtoti ir taikyti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į naują karjeros aplinką ir įsitvirtinti joje, tikslingai ieškoti praktikos, darbo, kurti savo verslą.

 

Stovyklos pamainos:

2016 06 19 – 2016 06 28

2016 06 30 – 2016 07 09

2016 07 11 – 2016 07 20

2016 07 22 – 2016 07 31

2016 08 02 – 2016 08 11

 

Daugiau informacijos rasite: www.vasaros-stovyklos.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.