Aprašymas

Planuojama, kad programoje 2011 m. vasarą sudalyvaus 400 vaikų.Stovykloje „Lietuvos atgaja“ – Zelva įgyvendinama programa – „Vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla Lietuvos atgaja - Zelva“ (atitinka pilietinio ir tautinio ugdymo temą).

Organizatorius:Labdaros fondas „Vienybė“ ir VšĮ „Vaikų poilsis“Veiklos laikas:„Lietuvos atgaja“ – Zelva 2011-07-19 – 2011-08-19

„Jaunasis automobilininkas“ 2011-06-26 – 2011-07-16

 

Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2011 m. vasarą sudalyvaus 400 vaikų.Stovykloje „Lietuvos atgaja“ – Zelva įgyvendinama programa – „Vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla Lietuvos atgaja - Zelva“ (atitinka pilietinio ir tautinio ugdymo temą).Pagrindinė Atgajos programos kryptis – tautotyra, siekiant naujai ir kūrybiškai atskleisti vaikams, jauniems žmonėms tautines, kultūrines vertybes, tradicijas, skatinanti vertybinių nuostatų ugdimąsi. Skirtingose teminėse pamainose bus sudaroma galimybė pažinti ir vertinti įvairias bei spalvingas tradicinės kultūros apraiškas: istorijos, pasakų ir legendų, pasaulio suvokimo, įvairių raiškos formų. Bendra vadovų ir stovyklautojų kūryba formuoja ir ugdo dvasines vertybes, kurios stovykloje įvardijamos, kaip Atgajos dvasia. Kiekvieną vakarą bus rengiami laužai prie kurių vyks gitarų vakarai, dainuojamos sutartinės, liaudiškų šokių vakaronės.Stovykloje „Jaunasis automobilininkas“ –įgyvendinama programa – „Noriu augti, noriu kurti, noriu būt saugus...“ (atitinka pilietinio ir tautinio ugdymo temą).Šioje programoje įtrauktos tokios veiklos kaip „Aš valstybės dalis“, dienos projektas „Šventa duona ant stalo kasdieninio“ ir daugybė kitų ugdančių pilietiškumo ir tautiškumo sampratą. Vaikai bus supažindinti su Lietuvos tautiniu paveldu, istorija, papročiais, taip pat numatytos pilietiškumo ugdymui skirtos veiklos: nuo supažindinimo su pagrindinėmis sąvokomis iki asmeninių vertybių identifikavimo ir ugdymo. Kiekvieną dieną programoje bus įtraukiama ir rytine mankšta, maudynės, vakaronė prie laužo arba diskoteka. Šios veiklos skirtos tiek fiziniam aktyvumui didinti, tiek sveikatai stiprinti, bendravimo, komandinio darbo įgūdžių lavinimui.Daugiau informacijos:  

http://www.latgaja.lt/apie.html

http://www.vaikupoilsis.com/lt/jaunasis-automobilininkas