Aprašymas

„Lietuvos atgaja“ kilo iš idėjos sukviesti užsienio lietuvių vaikus, išsibarsčiusius po visą pasaulį, pažinti savo protėvių šalį, papročius ir kultūrą, suvokti savąją tapatybę, tobulinti lietuvių kalbos įgūdžius. „Lietuvos atgajoje“ jau daugiau nei dvidešimtmetį nuosekliai siekiama šių tikslų, juos aktualizuojant, pritaikant šių dienų vaikams ir jaunimui iš Lietuvos ir užsienio, papildant kitais, susijusiais su kūrybiškumo, asmeninių, socialinių, pilietinių kompetencijų ugdymu, tobulinant pasirenkamus metodus, ugdymo turinį, gilinant stovyklos tradicijas.

 

Pagrindiniai stovyklos tikslai:

  • Ugdyti, puoselėti vaikų ir jaunimo lietuviškąjį tapatumą, susidomėjimą etnine kultūra, atsakomybės už kultūros pažinimą ir išsaugojimą jausmą.

 

Stovyklos uždaviniai:

  • Organizuoti kultūrines edukacines stovyklos veiklas, kuriose vaikai supažindinami su Lietuvos kultūriniu paveldu ir šiuolaikinėmis kultūros formomis, plečiamos lietuviškų tradicijų, papročių pažinimo galimybės, lietuviškumo sąvokos supratimo ribos,  ieškoma savitų kūrybinių raiškos būdų.
  • Sukurti psichologiškai, emociškai ir kūrybiškai saugią stovyklos aplinką. Pasitelkiant neformaliojo ugdymo, patyriminius, kūrybinius metodus įgalinti vaikus aktyviai veikti, skatinti jų kūrybiškumą, pilietiškumą, kultūrinį bendradarbiavimą, kūrybinį kritinį mąstymą.
  • Per refleksijos, bendradarbiavimo, komandinio darbo, psichologinius metodus padėti vaikams reikšti ir suprasti savo pačių bei kitų žmonių patirtis, jausmus ir emocijas, išmokti atsipalaiduoti, pozityviai spręsti nesutarimus ir įveikti sunkumus, konstruktyviai bendradarbiauti ir įgyti kitų įgūdžių, būtinų asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui.
  • Sukurti sąlygas laisvai kūrybai,  naujoms bendravimo ir saviraiškos galimybėms rengiant tokias veiklas, kuriose sau vietą ir galimybę pasireikšti gautų kiekvienas stovyklautojas. Atpažinti ir reaguoti į vaikų poreikius, gebėjimus, sukurti sąlygas jų tobulinimui. Padėti suvokti, kad kūrybinius įgūdžius galima universaliai ir kūrybiškai pritaikyti kasdieniniame savo šeimos ir bendruomenės gyvenime.

 

Stovyklos pamainos:

2016 06 17 – 2016 06 26

2016 06 28 – 2016 07 07

2016 07 09 – 2016 07 18

2016 07 20 – 2016 07 29

2016 07 31 – 2016 08 09

2016 08 11 – 2016 08 20

 

Daugiau informacijos rasite: www.latgaja.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius tinklalapyje nurodytais kontaktais.