Aprašymas

Organizatorius: Labdaros fondas „Vienybe“

Veiklos laikas:

2011-06-18 – 2011-08-22Vieta:Alytaus apskritisAprašymas:

Planuojama, kad programoje 2011 m. vasarą sudalyvaus 400 vaikų.

 

Stovykloje įgyvendinama neformalaus švietimo programa atitinka pilietinio ir tautinio ugdymo temą.

 

Kiekviena stovyklos diena turės savo temą, kurios ribose bus organizuojamos visos dienos veiklos, bus vadovaujasi svarbiausiais principais: kūrimo ir saviraiškos procesas svarbesnis už patį rezultatą. Stovykloje kiekvieną dieną vyks tradicininiais laužai, bus dainuojama, rengiami teatriniai-kūrybiniai pasirodymai, vakaronės. Vaikai ir vadovai čia kurs, improvizuos, pritaikys etnokultūrines žinias vaidinimuose ir žaidimuose.

Pagrindinis dėmesys stovykloje skiriamas vaikui, jo talentams ir gabumams, saviraiškai ir jo asmenybės augimui ir brendimui. Šie tikslai pasiekiami per žaidimus, vaidinimus ir kitas patrauklias žaidybines, teatrines formas ir metodus. Stovyklautojai mokosi bendrauti, pozityviai spręsti nesutarimus ir įveikti sunkumus, įgyja kultūrinio bendradarbiavimo patirties.