Aprašymas

Organizatorius: Labdaros fondas “Vienybė”Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2012 m. vasarą sudalyvaus 230 vaikų, iš jų 23 socialiai remtini vaikai. Stovykloje įgyvendinama programa – „Vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla „Lietuvos atgaja“ – Smarliūnai“. Programa įgyvendinama pagal temą: kultūrinio-etninio paveldo užimtumas.

„Lietuvos Atgaja“ – tai vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo, kūrybinė, teatrinė, etnokultūrinė stovykla, kurioje vaikai skatinami naujai atrasti ir suprasti lietuviškus papročius, tradicijas, tautodailę, istoriją ir kultūrinį-etninį paveldą.

Stovyklos pagrindinė idėja ir tikslai kasmet tampa vis labiau aktualesni ir svarbūs jaunajai kartai. Šią vasarą bus tęsiama ilgalaikė kultūrinio-etninio paveldo pažinimo programos kryptis. Visos šešių pamainų temos ir programinių dienų tematika iš esmės atnaujintos ir vaikams bus pateiktos visiškai naujai. „Laisvės kelio“ pamainoje vaikams bus pasakojama apie tėvų išgyventus įvykius ir jausmus stovint Baltijos kelyje, kaip jie slapta klausydavosi Liuksemburgo radijo, rengė Roko maršrutus ir panašiai.

„Dainavos šalies paslapčių“ pamainoje stovyklautojams atsivers paslaptingas Dainavos kraštas Dzūkija. Vaikai susipažins su Dzūkijos regiono papročiais ir tradicijomis, tautosaka, padavimais.

Pamainoje „Baltiškojo kodo beieškant“ vaikai pažins senuosius baltiškosios kultūros simbolius, sužinos, kokias dovanas lietuvių kraštui kadaise atplukdė vikingai, kaip  atrodė gintaro kelias.

Trumpametražiai mainai „Kinas apie kiną“ – skirta vizualiajai etnokultūrinei gyvajai Atgajos tradicijai, kuri gyvuoja dvidešimtus metus. Vaikai įgis naujų žinių bei įgūdžių, kuriuos įtvirtins kino meno priemonėmis. Kūrybinė veikla ir temos atkleidžiamos lietuviškosios kultūros kontekste.

„Pasaulio gyvybės medžio“ pamainoje stovyklautojai persikels į lietuvių protėvių laukus, kuomet buvo tikima miškų, dangaus, žemės, saulės, vėjo deivėmis ir dievais, pažins senąją baltų pasaulėžiūrą ir mitologiją.

Keliaujant „Mūzų pasaulio“ takais ir lavinant savo kūrybines galias, vaikai susipažins su teatro, dailės, ritmo, kino, šiuolaikinio meno ištakomis, geriau suvoks tautos kūrybos savitumą patys tapdami kūrėjais.

Pagrindinis dėmesys stovykloje skiriamas vaikui, jo saviraiškai ir asmenybės augimui. Šie tikslai pasiekiami per žaidimus, vaidinimus ir kitas patrauklias žaidybines, teatrines formas ir metodus.Daugiau informacijos:

www.latgaja.lt