Aprašymas

Organizatorius: Labdaros fondas “Vienybė”Aprašymas:Planuojama, kad programoje 2013 m. vasarą sudalyvaus 240 vaikų, iš jų 22 socialiai remtini vaikai. Stovykloje įgyvendinama programa – „Vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla „Lietuvos atgaja“ – Smarliūnai“. Programa įgyvendinama pagal temą: kultūrinio - etninio paveldo užimtumas.

„Lietuvos Atgaja“ – tai vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo, kūrybinė, teatrinė, etnokultūrinė stovykla, kurioje vaikai skatinami naujai atrasti ir suprasti lietuviškus papročius, tradicijas, tautodailę, istoriją ir kultūrinį - etninį paveldą.

Stovyklos pagrindinė idėja ir tikslai kasmet tampa vis labiau aktualesni ir svarbūs jaunajai kartai. Šią vasarą bus tęsiama ilgalaikė kultūrinio - etninio paveldo pažinimo programos kryptis. Visos šešių pamainų temos ir programinių dienų tematika iš esmės atnaujintos ir vaikams bus pateiktos visiškai naujai.

Svarbu tai , kad „Lietuvos atgajoje“ pirmą kartą pasiryžta organizuoti literatūros pamainą, kurios šūkiu pasirinktas pavadinimas  „Personažai ieško autorių“.  Stovyklos metu vaikams bus norima parodyti, kad literatūra – tai ir senieji žodiniai pasakojimai (mitai), ir drama, ir spauda, kad kinas ar dainuojamoji poezija išauga iš literatūros; bandysime minėtus reiškinius jungti, o kartu ir geriau suprasti kiekvieną atskirai. 

Keliaudami „Senuoju Saulės keliu“ švęsime beveik išnykusias ir mažai kam girdėtas senąsias lietuvių kalendorines šventes, tokias kaip Vieversio, Gandrų, Vėjų, Šviesos dienos ir kitas. Bus siekiama, kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie kalendoriaus atsiradimą, laiko skaičiavimą pagal Saulę ir Mėnulį.

Istorinė programa  „Gyvosios Lietuvos istorijos pėdsakais“ atvers galimybes susipažinti ir patirti gyvąją Lietuvos istoriją. Lietuvos aukso amžius ir pirmųjų knygų pasirodymas suteiks galimybių pakovoti dėl religijos, kalbos, kultūros laisvės ir savo įsitikinimų.

Pamainoje „Pasaulio gyvybės medžio šviesa“ stovyklautojai persikels į lietuvių protėvių laikus, kai buvo tikėta miškų, dangaus ir žemės, ugnies ir saulės, vandens ir visos gyvybės deivėmis ir dievais, pažins senąją baltų pasaulėžiūrą ir mitologiją.

Pamainoje „Įstabus teatro pasaulis“ fantazijos dėka, teatro pasaulis atsivers ieškojimams ir atradimams, dideliems jausmams, judesiui, spalvoms ir garsams, polėkiui. Kartu atgaivinsime ryškiausius lietuviškojo ir didžiųjų pasaulio teatrų istorijos puslapius.

Dėliodami „Meno mozaiką“ ir lavindami savo kūrybines galias, stovyklautojai menų programoje pažins teatro, dailės, šokio kino, šiuolaikinio meno ištakas, geriau suvoks tautos kūrybos savitumą patys tapdami kūrėjais.

 

 

Daugiau informacijos:

www.latgaja.lt