Aprašymas

Organizatorius: Labdaros fondas “Vienybė”

Aprašymas: Planuojama, kad programoje 2014 ir 2015 m. vasaromis sudalyvaus 486 vaikai, iš jų 55 socialiai remtini vaikai ir 30 užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai.

 

Stovykloje įgyvendinama programa – „Vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovykla „Lietuvos atgaja“ – Smarliūnai“.

 

Programos tikslai:

  • Ugdyti ir puoselėti vaikų ir jaunimo lietuviškąjį tapatumą bei tautinę savimonę, tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybiškumą, kūrybinę iniciatyvą ir savarankiškumą bei poziciją, jaučiant atsakomybę už tradicines kultūros bei jos paveldo likimą ir tautinių vertybių integraciją į šiuolaikinį modernųjį gyvenimą.
  • Ugdyti asmenines ir socialines kompetencijas, emocinį intelektą, supažindinti su naujomis bendravimo ir saviraiškos galimybėmis.
  • Ugdyti laisvus ir kūrybiškus jaunus žmones, skatinti ir palaikyti jų kūrybinę iniciatyvą bei savarankiškumą.

 

Stovyklos pamainų temų laukuose siekiama atskleisti skirtingus istorinius įvykius, asmenybes, kurie formavo, keitė ir darė įtaką lietuviškojo tapatumo formavimuisi; iš naujo išgyventi tam tikrus kultūrinius procesus, suvokti jų atsiradimo priežastis taip aiškinantis, kas formavo lietuviškąsias vertybes, kultūrą, moralines normas ir stiprinant lietuviškosios tapatybės supratimą ir pajautimą.

 

Daugiau informacijos:

www.latgaja.lt

ieninteliu ir nepakartojamu. Vaikai dalyvaus įvairiose studijose, kur vadovai ir vaikai kurs, improvizuos vaidinimuose ir žaidimuose, pritaikydami jau turimas ar įgytas stovykloje kultūrines-etnines žinias. Stovyklos veikla bus patraukli, nes užsiėmimus ves vieno ar kito amato žinovai, praktikai. Vaikus sudomins automobilizmo, technikos, kalvystės, juostų audimo, jaunųjų šeimininkų bei kiti būreliai.

 

 

 

Daugiau informacijos:

www.vasaros-stovyklos.lt