Aprašymas

Programos tikslas – ugdyti vaikų tautinį, pilietinį ir socialinį sąmoningumą, teigiamą savęs, savo krašto ir jo kultūros vertinimą, kritišką mąstymą, kūrybiškumą, bendradarbiavimą ir draugystę, padėti pažinti kultūrinį-etninį Lietuvos paveldą, nueitą laisvės kelią.


Uždaviniai:
- suteikti vaikams saugų ir kūrybingą vasaros poilsį;
- padėti suprasti laisvės sąvoką ir svarbą;
- ugdyti vaikų charakterio savybes, vertybines nuostatas;
- ugdyti pilietiškumą, inteligentiškumą, bendruomeniškumą, atsakomybę, savęs ir artimo meilę;
- sudaryti sąlygas praktikuoti krikščioniškas vertybes;
- integruoti socialiai remtinus vaikus į bendruomenę;
- suteikti Lietuvos istorijos, literatūros, aplinkos pažinimo, psichologijos ir kt. žinių;
- ugdyti toleranciją ir kito kaip kitokio priėmimą;
- ugdyti atsakomybę už savo sprendimus;
- stiprinti ir motyvuoti Ateitininkų organizacijos narius bei suteikti galimybę vaikams susipažinti su ateitininkų organizacija.

 

Stovyklos pamainos:

2017-07-16     2017-07-25
2017-07-28     2017-08-06

 

Daugiau informacijos rasite: www.berciunai.lt

Besidomintieji turi tiesiogiai kreiptis į stovyklos organizatorius.