Aprašymas

Organizatorius: VšĮ „Vaikų poilsis“

 

Aprašymas:

Planuojama, kad programoje sudalyvaus 70 vaikų.

Stovykloje įgyvendinama programa – „Po mūzos sparnu“.

 

Programos tikslas – plėtoti mokinių kultūrinę ir bendrąsias (iniciatyvumo ir kūrybingumo, pažinimo) kompetencijas, ugdyti sumanų ir aktyvų kultūrinio gyvenimo dalyvį. Skatinti moksleivius domėtis teatro menu, pažinti įvairias teatro meno apraiškas. Taip pat – auginti teatro žiūrovą, kuris geba analizuoti ir vertinti spektaklio ar teatrinio reiškinio estetinius ypatumus ir moka taikyti šiuos gebėjimus skirtingoje meninėje ar kasdienio gyvenimo aplinkoje.

 

Meninė veikla – tai universali vaiko visuminio ugdymo priemonė. Ji atveria plačias galimybes pajausti ir stebėti grožį, žadinti poreikį bendrauti su menu ir jį kurti. Teatro menas daro poveikį vaiko emocinio intelekto ugdymui, estetini skonio formavimui ir net psichinei sveikatai. Teatras moko blogį atskirti nuo gėrio, melą nuo teisybės, nes vaikai į pasaulį žiūri paprasčiau, sąžiningiau ir nuoširdžiau, o teatras tą požiūrį formuoja savita, tikrųjų vertybių linkme.

 

 

Daugiau informacijos:

http://www.vaikupoilsis.com