Aprašymas

Organizatorius: VšĮ „Gintaro poilsiavietė“

 

Aprašymas:

Planuojama, kad programoje 2014 ir 2015 m. vasaromis sudalyvaus 487 vaikai, iš jų 56 socialiai remtini vaikai ir 30 užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai.

Stovykloje įgyvendinama programa – „Vasariška sveikatos fiesta“.

 

Programos tikslai – organizuojant fizinę ir kūrybinę veiklą (kuri apima emocinę, psichinę, judėjimo ir pažinimo sritis, ugdo savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, vaizduotę komunikabilumą), skatinti stovyklos dalyvių fizinį aktyvumą ir gerinti sveikatą bei ugdyti sąmoningą asmenybę, atitraukiant jaunimą nuo žalingų įpročių, bet įtraukiant į aktyvias veiklas, sudarant galimybes saviraiškai.

 

Fizinė, psichinė ir socialinė sveikata – pagrindinės žmogaus gyvenimo ašys, tarpusavyje glaudžiai susiję. Svarbu saugoti ir stiprinti fizinę vaikų sveikatą – rūpintis, kad jie tinkamai maitintųsi, judėtų, būtų gryname ore, taip pat svarbu saugoti ir stiprinti psichinę vaikų sveikatą – padėti vaikams augti pasitikintiems savimi, gebėti bendrauti ir palaikyti ryšį su kitais žmonėmis, atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti, įveikti kasdienius įvairius sunkumus. Programoje sveikatos ugdymas grindžiamas gyvenimo įgūdžių formavimu ir kompetencijos vystymu.

 

 

Daugiau informacijos:

www.stovyklagintaras.lt