Aprašymas

Organizatorius:

stovykla „Gintaro poilsiavietė“

Veiklos laikas:Veikla jau įvyko 2010m.Vieta:Marijampolės apskritis

Aprašymas:

Programoje 2010 m. vasarą dalyvavo 233 vaikų.

Šioje stovykloje vykdyta programa - sveikatos ugdymas, kurios tikslas  saugoti ir stiprinti vaikų ir jaunimo sveikatą – todėl stovykloje buvo formuojami stovyklautojų sveikos gyvensenos įgūdžiai

Stovykloje vyko tokie renginiai kaip: „Judėjimas sveikatos labui“, „Sveikiausia ir solidžiausia virtuvė“, „Vaistažolių galia“, Žygis „Sveikatos kelias“...), „Sveikai gyvensenai – TAIP, žalingiems įpročiams - NE“, kvalifikuotų lektorių paskaitėlės, buvo ugdomos vertybės, formuojančios ne tik asmens, bet ir visos visuomenės sveikos gyvensenos pamatus. Taip pat buvo organizuojama kasrytinė mankšta, sporinės žaidynės, sporto šventė, žygis „Sveikatos kelias“, stovyklautojai buvo informuojami apie sveikatos veiksnius, ligų prevenciją, stovykloje svečiuojantis kvalifikuotiems lektoriams, buvo skatinama stovyklautojų pažintinė, tiriamoji, kūrybinė, sportinė, vykdoma žalingų įpročių prevencija, vaikai mokomi įvertinti savo sveikatą ir ją stiprinti, ugdomas teigiamas požiūris į savo sveikatą, kaip į vertybę.

 

Stovyklautojai kasdien vis aktyviau įsijungė į sportines veiklas ir po 10 stovyklavimo dienų įgijo didesnio pasitikėjimo savimi. Jaunimas aktyviai dalyvavo organizuojamuose renginiuose apie sveikatą, žalingus įpročius ir, atsižvelgiant į jų aktyvumą ir žingeidumą, galima teigti, kad stovyklos dalyviai įsisavino daugiau žinių apie sveikatos palaikymą, stiprinimą, išplėtė žalingų įpročių vartojimo prevencijos žinias.

Daugiau informacijos:

http://stovyklagintaras.lt

 

Akimirkos iš stovyklos